Skip to main content

Demència frontotemporal

ALZHEIMER

Què és la Demència frontotemporal?

La demència frontotemporal (DFT) és una malaltia neurodegenerativa que afecta principalment a les regions temporals i frontals del cervell. Els símptomes que cursen amb aquesta malaltia són variables però, a diferència de la malaltia d’Alzheimer on predominen els problemes de memòria, en la DFT predominen les dificultats en la producció del llenguatge i els canvis progressius de personalitat que inclouen irritabilitat, pèrdua d’empatia, apatia i conductes repetitives.

Què causa la DFT?

La DFT forma part del grup de malalties que anomenem “taupaties”. Les taupaties es caracteritzen per la presència d’aglomeracions “tòxiques” d’una proteïna anomenada Tau que tendeix a acumular-se en les neurones originant la disfunció i mort d’aquestes. En el context de la DFT, la proteïna Tau tendeix a aglomerar-se en àrees frontals i temporals, per tant, les alteracions principals de la malaltia estan relacionades amb aquestes regions.

Actualment no existeix un mecanisme que expliqui l’origen del desenvolupament de la malaltia. No obstant, investigacions desenvolupades a tal efecte expliquen l’existència de diferents mutacions genètiques que predisposen a patir la malaltia, tot i així, més del 50% de pacients amb aquest tipus de demència no tenen antecedents familiars.

Quins són els símptomes de la DFT?

Els símptomes que s’associen amb la DFT varien entre persones, no obstant, els més freqüents són:

Canvis de conducta

Una de les característiques més notables de la DFT són els canvis de personalitat i comportament de la persona afectada.

Els símptomes més freqüents són:

  • Desinhibició
  • Irritabilitat
  • Comportament compulsius
  • Falta d’empatia
  • Falta de judici i comportaments inadequats
  • Apatia

Alteracions del llenguatge

Alguns pacients amb DFT mostren un deteriorament progressiu de la parla i altres capacitats relacionades amb el llenguatge. De fet, existeixen formes de DFT específiques anomenades “variant amb afàsia progressiva primària” i “variant de demència semàntica” que es caracteritzen principalment per un deteriorament progressiu tant de la capacitat de producció com de comprensió del llenguatge parlat i/o escrit.

Alteracions de la memòria i les funcions executives

Altres símptomes característics de la DFT tenen a veure amb la pèrdua de memòria, la capacitat per mantenir l’atenció,  dificultats en la organització i en la planificació.

La simptomatologia tendeix a empitjorar de forma progressiva fins el punt que amb el temps el malalt necessitarà atenció continuada en el seu dia a dia.

Diagnòstic i tractament

Per fer un diagnòstic de DFT en fases inicials es requereixen diferents proves:

  • Avaluació neurològica
  • Proves neuropsicològiques
  • Proves d’imatge: RM (Ressonància Magnètica) i/o PET (Tomografia per Emissió de Positrons)

En l’actualitat no existeixen tractaments que curin aquest tipus de demències, però sí múltiples opcions terapèutiques que permeten pal·liar els símptomes associats a la malaltia. Els tractaments actuals per la DFT estan orientats a intentar alentir la progressió dels símptomes i millorar la funcionalitat dels pacients.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies