Skip to main content

Tremolor essencial

TRASTORNS DEL MOVIMENT

Què és el tremolor essencial?

El tremolor essencial és un trastorn neurològic no degeneratiu que afecta principalment a les mans, el cap i la veu i es caracteritza per l’aparició de tremolor d’intenció amb freqüència. A diferència del tremolor característic de la malaltia de Parkinson, el tremolor essencial acostuma a empitjorar en el moment de realitzar una acció (exemple: anar a agafar un got), també augmenta amb l’ansietat i millora amb la ingesta d’alcohol tot i que posteriorment empitjora. En alguns casos també es denomina tremolor hereditari ja que és freqüent trobar varies persones afectades amb aquets tipus de tremolor en una mateixa família.

Quins són els símptomes del tremolor essencial?

El tremolor essencial pot manifestar-se a qualsevol edat, no obstant, acostuma a observar-se amb més freqüència a partir dels 40 anys. És habitual que el tremolor comenci de forma gradual i predomini en un costat del cos. Els símptomes d’aquest trastorn es manifesten amb major freqüència a les mans (afectant a una o les dos) i en alguns casos al cap, observant-se un moviment en forma “d’assentiment” o de “negació”.

Existeixen una sèrie de factors que poden empitjorar el tremolor com:

  • El moviment
  • L’estrès
  • La fatiga
  • La cafeïna
  • Les temperatures extremes

En general els símptomes apareixen amb diferent intensitat en cada persona. En alguns casos el tremolor no te cap tipus de repercussió en la qualitat de vida del pacient, en canvi, en altres pacients, la severitat del tremolor és més elevada i comporta una major repercussió en el dia a dia de l’afectat.

Tremolor essencial i malaltia de Parkinson

És habitual l’associació del tremolor essencial amb la malaltia de Parkinson, doncs tot i que comparteixen el tremolor com un dels símptomes més característics són dos trastorns diferenciats.

El tremolor essencial no està relacionat amb altres símptomes o problemes de salut. En canvi, la malaltia de Parkinson, cursa amb més dificultats a nivell muscular, una postura encorbada, rigidesa, moviments lents o dificultat per caminar.

En quant al tremolor essencial, afecta generalment a les mans, el cap i alguns casos a la veu, manifestant-se en el moment de fer una tasca, però mai en repòs com succeeix en la malaltia de Parkinson.

Tractament del tremolor essencial

El tractament del tremolor depèn de la causa que l’origini i per aquest motiu, el procés diagnòstic és crucial. Pel tractament del tremolor essencial existeixen diferents opcions farmacològiques que ajuden a disminuir la severitat dels símptomes. En alguns casos, resulta inqüestionable que el tremolor tingui un repercussió significativa en la qualitat de vida i el funcionament del pacient sense aconseguir una resposta òptima del tractament farmacològic. En aquests casos, existeixen com alternativa tractaments avançats com l’estimulació cerebral profunda o la teràpia d’ultrasons focalitzats d’alta intensitat. L’elecció del tractament idoni per cada pacient ha de ser avaluat de forma exhaustiva per part de personal especialitzat en aquest tipus de teràpies. En ambdós casos, els resultats esperats suposen una millora que pot arribar a superar el 90% en quant a la disminució del tremolor.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies