Skip to main content

Tractament del tremolor (HIFU)

ESPECIALITATS CDINC

Tractament del tremolor resistent a medicaments mitjançant Ultrasons Focalitzats d'Alta Intensitat

El tremolor és un trastorn del moviment que pot aparèixer de manera primària, o bé de manera secundària relacionat amb un altre trastorn, com per exemple en la malaltia de Parkinson.

No existeix un únic medicament eficaç per al tractament del tremolor, i els pacients difereixen enormement en la seva resposta a les teràpies, per la qual cosa requereixen tractaments individualitzats.

El tremolor primari més representatiu és el Tremolor Essencial. El Tremolor Essencial és el trastorn del moviment més freqüent. Afecta a gairebé el 3% de la població: uns 1,4 milions de persones a Espanya. La causa del Tremolor Essencial no està clara, però els casos sovint es presenten en famílies (tremolor familiar).

Encara que el Tremolor Essencial és vist com una malaltia relativament benigna, pot empitjorar la qualitat de vida dels pacients en limitar la seva capacitat per a menjar, endreçar-se, escriure, realitzar activitats domèstiques i professionals. També pot limitar la vida social dels afectats.

El tractament inicial és amb medicaments, però un percentatge significatiu de pacients amb Tremolor Essencial no es controla adequadament amb medicaments, o experimenta efectes secundaris o contraindicacions.

Tractament mitjançant Ultrasons Focalitzats d'Alta Intensitat (FUS o HIFU)

Quan el tremolor no es controla amb medicaments, l’opció de tractament més eficaç és actuar directament sobre el circuit cerebral del tremolor, en l’estructura anomenada tàlem. La diana és una regió del tàlem anomenada nucli ventral intermedi (Vim).

Sobre el tàlem es pot actuar mitjançant Talamotomía o mitjançant Estimulació Cerebral Profunda. L’Estimulació Cerebral Profunda consisteix en la implantació quirúrgica d’elèctrodes en el tàlem per a frenar el tremolor mitjançant impulsos elèctrics procedents d’un neuro-estimulador.

La Talamotomía consisteix a desconnectar el circuit del tremolor mitjançant la una ablació terapèutica. L’ablació terapèutica es pot obtenir amb diferents mètodes, com l’aplicació de Radiofreqüència a través d’un elèctrode inserit quirúrgicament en el tàlem, emprant Radiació Gamma transcranial (Ràdio-Cirurgia Estereotàctica), o mitjançant Ultrasons Focalitzats d’Alta Intensitat guiats per Ressonància Magnètica (ResoFUS o HIFU).

Els Ultrasons Focalitzats transcranials permeten practicar una Talamotomía d’una manera mínimament invasiva i mitjançant control constant per Ressonància Magnètica (ResoFUS). Aquesta nova tecnologia enfoca feixos d’energia ultrasònica amb precisió en objectius profunds del cervell sense danyar el teixit normal circumdant. Quan els feixos convergeixen, els ultrasons produeix un augment focal de la temperatura del teixit, que permet tractar la malaltia sense cirurgia convencional. La Talamotomía ResoFUS es duu a terme amb el pacient despert, i no requereix incisions en el cuir cabellut, obertures cranials ni inserció de material protètic. Gràcies a la interacció personal i a la imatge mitjançant Ressonància Magnètica, és possible controlar l’estat del pacient durant tot el procediment.

Els tractaments actuals s’estan practicant en un sol costat del cervell. No obstant això, s’estan realitzant estudis per a poder dur a terme tractaments Vim bilaterals per etapes.

La Talamotomía ResoFUS pot oferir els següents beneficis en el tractament de Tremolor:

  • És un tractament únic no invasiu que permet als pacients recuperar-se amb rapidesa i tornar ràpidament a les activitats de la vida normal (generalment en pocs dies).
  • No precisa incisió, ni obertura cranial, ni inserció d’instruments en el cervell. Per això té un risc més reduït d’infecció i d’hemorràgia cerebral.
  • Ofereix una resolució ràpida dels símptomes.
  • A diferència de la Talamotomía realitzada amb Ràdio-Cirurgia Estereotàctica, la Talamotomia ResoFUS no utilitza radiació ionitzant, evitant així efectes secundaris potencials de l’exposició a la radiació.
  • Pel fet que no és invasiu, és una opció per a pacients Tremolor Essencial mèdicament refractaris (aquells que no responen bé a la medicació) que no desitgen sotmetre’s a cirurgia, o bé que per la seva edat o estat de la salut queden exclosos de tractament quirúrgic.
  • La tècnica ResoFUS també pot millorar la qualitat de vida i disminuir el cost de l’atenció per a pacients amb malaltia de Parkinson i a pacients amb tremolor causat per traumatismes cranials, esclerosi múltiple, o accidents vasculars cerebrals (“ictus”).
  • L’ús de la tecnologia ResoFUS compta amb l’aprovació de l’Agència Europea de Tecnologies Sanitàries i de la Food & Drug Administration (FDA).
Tècnica ràpida i indolora
No invasiva, sense incisions
Sense anestèsia general ni radiació
Segura i eficaç
Totalment ambulatori

El tractament d´Ultrasons Focalitzats d’Alta intensitat ofereix millores molt significatives i persistents de manera ràpida i indolora

Pacient prèvia tractament

Pacient post tractament

Pacient prèvia tractament

Pacient post tractament

A CDINC comptem amb la experiència del prestigiós neurocirurgià Dr. Jordi Rumia i la tecnologia única de resoFUS disponible al Centre Mèdic Alomar.

Contacti amb nosaltres per rebre informació sense compromís i valorar la idoneïtat de ser tractat amb resoFUS.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Al continuar navegando aceptas su uso. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies