Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives

ESPECIALITATS CDINC

Les malalties neurodegeneratives son aquelles que per causa coneguda o desconeguda precipiten la pèrdua progressiva de les funcions cognitives i de la capacitat funcional de les persones afectades. La malaltia d’Alzheimer, la malaltia de Parkinson, la demència frontó-temporal, la demència per cossos de Lewy o la malaltia de Huntington son exemples de processos neurodegeneratius que s’acompanyen d’una progressiva pèrdua de les habilitats cognitives.

Al llarg de la vida, motles persones experimenten canvis en les seves capacitats intel·lectuals en forma de pèrdua de memòria, oblits freqüents o dificultats en l’atenció. Alguns d’aquests canvis formen part del procés normal associat a l’envelliment o responen a factors com l’angoixa, l’estrès o altres alteracions de l’estat d’ànim. En altres casos, aquests símptomes poden ser els primers indicis d’un procés neurodegeneratiu, com la malaltia d’Alzheimer, en una fase inicial.

La detecció precoç de qualsevol forma de procés neurodegeneratiu es a dia d’avui una de les estratègies on mes esforços es centren per minimitzar l’impacte i velocitat de progressió d’aquestes malalties. A través d’una acurada valoració neuropsicològica es pot tant classificar aquells individus amb formes inicials de deteriorament cognitiu suggestiu d’una possible malaltia neurodegenerativa com confirmar el diagnòstic i establir la fase en la que es troba el pacient. Gracies a una valoració òptima, es poden implementar programes d’estimulació cognitiva orientats a relentitzar, minimitzar, mantenir o compensar els dèficits cognitius presents.

Alzheimer y otras enfermedades Neurodegenerativas - CDINC Barcelona
Principals patologies abordades:
  • Malaltia de Parkinson
  • Malaltia d’Alzheimer
  • Malaltia de Huntington
  • Demència frontó-temporal
  • Demència per cossos de Lewy
  • Demència vascular
  • Altres formes de deteriorament cognitiu i demència

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar