Logopèdia

SERVEIS CDINC

La logopèdia és la disciplina que s’ocupa de l’avaluació, el diagnòstic, el tractament i la prevenció dels trastorns de la comunicació i les funcions relacionades. L’objectiu d’aquest procés és intervenir tant en els problemes relacionats amb la comunicació com és la producció del llenguatge, la parla i la lectoescriptura, com en altres alteracions com poden ser els problemes de deglució.

La comunicació humana representa una de les capacitats fonamentals que permet a les persones desenvolupar-se amb normalitat en l’entorn. Per això, els trastorns de la comunicació tenen un gran impacte en la qualitat de vida de les persones que es troben afectades.

Els trastorns de deglució, són comuns en processos neurodegeneratius o en alteracions relacionades amb el dany cerebral adquirit, i poden ser el motiu de complicacions mèdiques greus si no és tracten.

En el context de les malalties que afecten al sistema nerviós central, així com en els trastorns del neurodesenvolupament, trobem múltiples escenaris davant els quals es fa necessària la intervenció logopèdica.

Els símptomes més freqüents que s’aborden des de aquesta disciplina són:

  • Pèrdua o trastorn de la intensitat vocal
  • Problemes d’articulació amb les conseqüents dificultats en la producció de la parla.
  • Alteració de la velocitat i el ritme de la parla
  • Disminució de l’expressió facial
  • Trastorns de l’escriptura (com pot ser la micrografia)
  • Veu nasal
  • Pèrdua de to
  • Dificultats de deglució d’aliments i/o líquids.

La determinació de la gravetat i tipologia dels símptomes susceptibles a ser abordats des de el punt de vista de la logopèdia, es realitza per part de personal especialitzat i de forma individual i personalitzada. Per aquest motiu, l’objectiu del logopeda és tant la identificació de les causes de l’alteració com la definició d’un programa de tractament específic per la restauració o millora de les alteracions observades.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar