Síndromes d’inici en la infància i adolescència

ESPECIALITATS CDINC

La infància i adolescència representen episodis crítics en el desenvolupament de l’individu on poden aflorar símptomes i síndromes que cursen en forma de retràs o dificultats en el rendiment cognitiu òptim i que poden repercutir de manera notable en el rendiment escolar, estat psicològic i funcionalitat autònoma.

Els trastorns del neurodesenvolupament integren gran part dels síndromes que es manifesten durant la infància i la adolescència en forma de retràs intel·lectual, trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH/TDA), trastorns específics de l’aprenentatge, trastorns del a comunicació, trastorns de l’espectre autista i síndrome de Tourette.

Establir una causa que expliqui l’origen de la problemàtica detectada així com identificar on i a quin nivell es manifesten dificultats permet dissenyar plans d’intervenció específics orientats a reforçar i estimular l’adquisició d’una funcionalitat òptima.

Síndromes de inicio en la infancia y adolescencia - CDINC Barcelona
Principals patologies abordades:
 • Discapacitat intel·lectual (síndrome de Down, Fragil-X)
 • Trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
  • Desatenció
  • Hiperactivitat
  • Impulsivitat
 • Trastorns específics de l’aprenentatge
 • Trastorns de la lectura (dislèxia)
 • Trastorns de la expressió escrita (disgrafia)
 • Trastorns del càlcul (discalculia)
 • Trastorns de la comunicació
  • Trastorns de la expressió
  • Trastorns de la comprensió
  • Trastorns fonològics (dislàlia)
  • Tartamudeig (disfèmia)
 • Trastorns de l’espectre autista
 • Síndrome de Tourette

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar