Lesions cerebrals adquirides

ESPECIALITATS CDINC

Les lesions cerebrals adquirides son aquelles que no son produïdes per causa genètica o procés degeneratiu sinó que, fruit d’una agressió al sistema nerviós central, es poden donar en qualsevol moment al llarg de la vida. Les causes típiques son els accidents amb impacte cranial (traumatisme cranioencefàlic o TCE), esdeveniments vasculars (accident cerebro-vascular), processos infecciosos com la meningitis, processos relacionats amb malalties oncològiques (tumor cerebral) i seqüeles derivades d’intervencions quirúrgics al sistema nerviós central (cirurgia de la epilèpsia, tumor cerebral, etc).

Les lesions cerebrals adquirides suposen la alteració de la funcionalitat normal de diferents territoris cerebrals. Aquesta alteració derivada de la lesió pot donar a lloc a tota una seria de símptomes neurològics, cognitius i conductuals que requereixen d’un acurat procés d’avaluació i diagnòstic que permeti dissenyar un model d’intervenció terapèutica acord a les necessitats específiques de cada cas.

Lesiones Cerebrales Adquiridas - CDINC Barcelona
Principals patologies abordades:
  • Traumatisme cranioencefàlic
  • Accident vascular cerebral isquèmic (isquèmia) i hemorràgic (hemorràgia cerebral)
  • Seqüeles derivades de malalties infeccioses (meningitis, encefalitis)
  • Seqüeles derivades de processos oncològics (tumor cerebral)
  • Seqüeles derivades de processos quirúrgics en neurocirurgia del tumor cerebral o de la epilèpsia.

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar