Sense que necessàriament estem pensant en canviar de metge, moltes vegades, ja sigui inicialment o després d’anys de seguiment, es tenen dubtes sobre si s’ha rebut el diagnòstic i/o el tractament mes adequat de les malalties. A CDINC, rebrà la confirmació, l’explicació i l’assessorament mes adient sobre el seu procés per part de professionals altament especialitzats.

A CDINC, tenim el temps i l’expertesa necessària per valorar el pronòstic i la progressió de la seva malaltia així com de les necessitats que se’n deriven. Per això, a mes del tractament mes específic, s’han de cuidar aspectes com les dificultats en la parla, el son, la memòria, l’estat anímic i les capacitats cognitives, així com les implicacions legals de les diferents malalties.

Información, asesoramiento y segundas opiniones - CDINC - Neurología Barcelona

SOL·LICITA INFORMACIÓ / VISITA

Sol·licitar